Okulumuzda Eğitim Öğretim Faaliyetleri

            Eğitim ve Öğretim faaliyetleri imkanlarımız ölçüsünde en iyi şekilde yapılmaktadır. Dersliklerimiz ihtiyaca cevap verecek şekilde temiz ve bakımlıdır. Uygulamaya yönelik olan Bilgisayar ve Daktilografi derslerimizin tamamı laboratuarlarda yapılmaktadır. Kütüphanemizde 4000 civarında kitap mevcut olup, Kütüphane Memurumuz olmamasına rağmen Okul Kitaplık Kolu Öğretmen ve Öğrencileri tarafından tüm öğrencilerimizin faydalanması sağlanmaktadır.

            2002-2003 Öğretim yılında itibaren 4702 Sayılı Kanun gereğince okulumuzdan mezun olan öğrenciler bölümleri ile ilgili alanlardaki Meslek Yüksek Okuluna "sınavsız" olarak kayıt yaptırabileceklerdir. Bu Okullara girerek mezun olan öğrencilerin % 10’undan az olmamak üzere; ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki Lisans programlarına geçiş yapmaları da sağlanmıştır.