Okulumuzun Genel Tanıtımı

             Okulumuz 21 Kasım 1961 tarihinde Halkımızın gayretiyle şimdiki Milli Eğitim Müdürlüğünün bulunduğu tarihi binada eğitim ve öğretime başlamıştır. Genel Müdürlüğümüze bağlı Isparta’da açılan İlk Lise olduğundan “Isparta Ticaret Lisesi” adını almıştır. Açıldığı öğretim yılında Orta kısmı da mevcuttu. 1965-1966 öğretim yılında Orta kısmı kaldırılarak Lise kısmı ve Akşam Ticaret Lisesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. 1970-1971 öğretim yılından itibaren bugünkü binamıza taşınmıştır. Okulumuzun ismi Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünün 03.06.1992 Tarih ve 3038 Sayılı yazısı ile 3797 Sayılı Kanun gereğince Okul ismine “Meslek” kelimesi eklenmiş ve Okulumuzun adı “Isparta Ticaret Meslek Lisesi” haline gelmiştir.

            Öğrencilerimiz son sınıfta bölümlere ayrılmakta, bu bölümler Muhasebe, Bankacılık, Büro Hizmetleri, Kooperatifçilik, Dış Ticaret, Sigortacılık, Borsa Hizmetleri ve Emlak Komisyonculuğu Bölümleridir.

            Okulumuzun Amacı; yukarıda bahsettiğimiz alanlarda Hem kamu sektörüne hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda istihdam edilebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmek, öğrencileri öncelikle iş hayatına hazırlamak ve kendi alanlarında da yüksek öğrenim yapmalarını sağlamaktır. Okulumuz bu amaçlar doğrultusunda 41 yıldan beri faaliyetini sürdürmekte olup, Isparta ve ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere 4600 civarında adet mezun vermiştir. Bugün İlimizdeki resmi dairelerin ve Ticari İşletmelerin büyük bölümünde Okulumuzdan mezun olmuş bir kişiyi görmek mümkündür. Bu mezunların büyük bir bölümü yönetici ve işletme sahibi durumundadır.

            Okulumuzun diğer bir özelliği de “İşbaşında Eğitimi” gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan 3308 sayılı “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa” tabi olmasıdır. Öğrencilerimiz okulda öğrendikleri nazari bilgileri uygulama alanına koymak için son sınıfa geldiklerinde işletmelerde uygulamaya gönderilmektedir. Bu uygulama esnasında hem meslekleriyle ilgili bilgileri pekiştirmekte, hem de Asgari ücretin % 30 u oranında ücret alarak aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Öğrencilerimiz uygulama esnasında sağlık sigortası kapsamına alınarak  alınarak sağlık yardımından da faydalanmaktadırlar.

            Okulumuz Örgün eğitimin yan ısıra Yaygın eğitim faaliyetlerini de sürdürmektedir. Meslek sahibi olamayan gençlerimizi meslek sahibi yapmak ya da Mesleğinde ilerlemek isteyenlere Halk Eğitim Kursları çerçevesinde Bilgisayar ve Bilgisayarlı Muhasebe Kursları düzenlemektedir. Yine değişik nedenlerle Ortaöğrenimini tamamlayamayan gençlerimizin Ticaret Meslek Lisesi diploması almak için başvurdukları Açık Lisenin yüz yüze eğitim programlarını da mesai saatleri dışında yürütmektedir.

            Şu anda binamızda 20 derslik, 2 Bilgisayar Salonu, 1 Daktilografi Salonu, 1 Fen Bilgisi Laboratuarı, 1 Kütüphane, 1 Öğretmen Odası, 4 İdare Odası, 1 Döner Sermaye İşletmesi ve Kantinimiz mevcut olup, Kapalı Spor Salonumuz bulunmamaktadır.

           Okulumuza İlköğretim Okulu mezunu olan kız erkek tüm öğrencilerimiz müracaat edebilir. Her yıl Genel Müdürlüğümüzden gelen genelge doğrultusunda Eğitim ve Öğretim yapabileceğimiz tüm mekanlar değerlendirilerek alabileceğimiz azamı kontenjan belirlenmekte bu belirleme yapılırken Bilgisayar ve Daktiloğrafi salonlarının kapasitesi dikkate alınmaktadır. Kayıt için gelen öğrencilerimiz önce ön kayıt yapılmakta ve ön kayıtın bitiminde diploma notlarına göre sıralanarak kontenjanımız kadarı okulumuza kesin kayıt hakkı kazanmaktadır.